Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Japonské Ex Libris

V Muzeu východních Čech v Hradci Králové můžete až do 14. 11. 2010 shlédnout výstavu "Japonské Ex Libris".

U příležitosti konání této výstavy se v úterý 2. listopadu 2010 od 18 hodin v muzeu uskuteční přednáška Mgr. Markéty Hánové, kurátorky sbírek japonského umění Národní galerie v Praze.

Kolekce zahrnuje 340 drobných grafik více než osmdesáti umělců od 30. let 20. století po současnost. Převažují práce v technice barevného dřevorytu, který je pro výtvarné umění této země typický, ale i ukázky prací v jiných grafických technikách. Výstava je zajímavá svým pojetím ex libris, které se od evropského liší svojí barevností, náměty i tím, jak často jeho tvůrci vycházejí z tradičního národního projevu.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“