Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stezka písmáků

Jedenáctý ročník celostátní soutěže ve znalostech Bible "Stezka písmáků".

Soutěž probíhá ve dvou kolech a čtyřech věkových kateforiích:
7 - 9 let (N): evangelia Matouše a Jana, Ezdráš
10 - 12 let (M): všechna evangelia, Ezdráš, Numeri
13 - 16 let (S): všechna evangelia, Ezdráš, Numeri, 1. a 2. ep. Tesalonickým
nad 16 let (SP+): esej nebo biblický rozbor některé z uvedených knih

1. kolo korespondenční - do 15.10.2010 doma
2. kolo písemný test - středa 17.11.2010 ve sboru CASD Praha Smíchov
V rámci druhého kola proběhne beseda s rodiči.

V kategorii N a M soutěží jednotlivci nebo 2 - 4 členná družstva,
v kategorii S soutěží jednotlivci nebo dvojice, SP + plní jednotlivci.
Absolventi 1. kola získávají odznak Stezky písmáků
Ti, kteří získají 70% správných odpovědí, mají právo na postup do druhého kola.

Přihlášky písemně zasílejte do 15. září na adresu:
Vladislav Jech, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9
vjech.kamzik@volny.cz
nebo ústně na tel: 737 537 534

Soutěž připravuje Obor duchovní výchovy Junáka a Občanské sdružení dětí a mládeže klub Pathfinder.

Zdroj: Junák, Pathfinder
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“