Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

1. kurz řezbářství

Po vzoru krkonošských řemeslníků si vyrobíte z třešňového, lipového nebo švestkového dřeva misku a lžíci. Naučíte se základy práce se dlátem a teslicí, seznámíte se s technologií tohoto řemesla.

Koná se 14.8.2010 od 10h. do doby, než budete hotovi se svými výrobky v Domě Pod Jasasem, Voletiny u Trutnova.

Zdroj: www.dumpodjasanem.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“