Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

S tvojí dcerou ne

Divadelní komedie.

Představení se koná ve středu 22. 9. 2010 od 19.00 v Sále Filharmonie Hradec Králové.

autor: Antonín Procházka
režie: Antonín Procházka
hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Antonín Procházka, Karolína Kaiserová nebo Týna Průchová, Pavel Kikinčuk nebo Martin Zahálka, Jaroslav Hanuš nebo Vilém Dubnička a Lucie Juřičková nebo Marika Procházková nebo Dagmar Novotná

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“