Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference eLearning 2010

Příznivce nových forem vzdělávání si Univerzita Hradec Králové dovoluje pozvat na 10. ročník soutěže eLearning a na konferenci s mezinárodní účastí eLearning 2010, které se uskuteční ve dnech 9. až 11. listopadu 2010 v Hradci Králové.
Konference se koná pod záštitou rektora UHK doc. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D.
Jednacím jazykem konference i soutěže je český, slovenský a anglický jazyk.

Bližší informace naleznete zde: http://fim.uhk.cz/elearning/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“