Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Rady pro případ ohrožení povodní

Informace Města Hradec Králové, co dělat v případě ohrožení povodní naleznete na stránkách http://www.hradeckralove.org/urad/povodne?highlightWords=povodn%C4%9B.
Jsou zde témata:
* Ochrana před povodněmi
* Opatření před povodní
* Výstavba pytlových protipovodňových hrází
* Činnost při povodni
* Opatření proti snížení zdravotního rizika po povodni

Informace České pojišťovny, jak uplatňovat pojistku při zaplavení movitého i nemovitého majetku (i u jiných pojišťoven) najdete na stránkách http://www.hradeckralove.org/urad/informace-ceske-pojistovny?highlightWords=povodn%C4%9B

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“