Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hradec Králové zřizuje nové Školní poradenské pracoviště

Členové Rady města Hradce Králové odsouhlasili založení Školního poradenské pracoviště. Tato příspěvková organizace města v Hradci Králové vznikne od 1. ledna 2011, pokud její zřízení schválí zastupitelé.

Pracovníci nového subjektu by měli v hradeckých základních školách poskytovat diagnostické, poradenské a terapeutické služby. Mezi činnosti, jimiž by se mělo Školní poradenské pracoviště zabývat, bude patřit například diagnostika sociálních vztahů mezi žáky a klimatu v třídních kolektivech – prevence šikany, řešení případů šikany, řešení negativního chování žáků atp.

"Školní poradenské pracoviště by při zahájení činnosti tvořil tým tří až pěti odborníků z řad psychologů a speciálních pedagogů, chybět by neměl ani sociální pracovník. Nová organizace by poskytovala služby všem základním školám v Hradci Králové a při své činnosti by měla spolupracovat s dalšími subjekty, které jsou zapojeny do systému včasné intervence – svou činností naváže na osvědčený a žádaný projekt „Bezpečná třída“, díky kterému se dařilo odhalovat a řešit například vztahové a jiné problémy mezi žáky," uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

Zaměstnanci Školního poradenského pracoviště se zaměří na působení přímo ve třídách, kde budou pracovat s celými třídními kolektivy, ale jejich úkolem bude i individuální práce s žáky mimo třídní kolektivy. Pro začátek by příspěvková organizace měla sídlit v prostorách budovy bývalé ZŠ Jih.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“