Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stánek SEVERu na trutnovském Open Air Music Festivalu

Ve dnech 19. až 22. srpna 2010 se bude v Trutnově konat již kultovní hudební festival pod širým nebem Open Air Music Festival.

V lesoparku Na Bojišti nebude mezi jinými neziskovými organizacemi chybět ani SEVER se svým stánkem.

Zde bude prezentována činnost SEVERu v celé její šíři, návštěvníci se budou moci informovat o ekologicky šetrném hospodaření v domácnosti, výrobcích Fair Trade, k nahlédnutí i zakoupení budou tematicky zaměřené publikace, z našich letáčků získají informace o způsobech a podpoře Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). K dispozici bude relaxační a tvůrčí koutek, kde si budete moci namalovat a vybarvit mandalu, vyzkoušet techniku filcování, vyrobit si netradiční ozdoby nebo šperky z recyklovaných či přírodních materiálů nebo nově také z vyřazeného elektromateriálu. Pro nejmenší bude připraveno hrací doupátko.

Více informací o festivalu naleznete na http://www.festivaltrutnov.cz

Zdroj: SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“