Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Městské lázně - Aquapark dočasně mimo provoz

Ve dnech 30.8. až 17. 9. 2010 probíhá v  Městských lázních - Aquaparku provozně-technická odstávka.
Otevřeno bude opět od soboty 18.9.2010.

Sousední krytý plavecký bazén 50 m zůstane po dobu odstávky aquaparku v provozu.

Zdroj:  Správa nemovitostí Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“