Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zájezd do Vídně s UHK

Katedra německého jazyka PdF UHK zve studenty, akademické pracovníky a další zájemce na zájezd do Vídně.

Zájezd se koná v pátek dne 1. 10. 2010.
Cena: 450,- Kč (pouze doprava).
Přihlášky do 15. 9. 2010 zasílejte na e-mail: renata.huskova@uhk.cz. Přihláška je závazná po úhradě zájezdu.

Zdroj:  Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“