Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Slavnostní ceremoniál zvoníků pod Bílou věží

V sobotu 28.8.2010 v 11 hodin začne ceremoniál průvodem zvoníků, přicházejících ze staré radnice (Velké náměsti, Hradec Králové) k Bílé věži, v čele s věžníkem s korouhví a radním. Ten poté předá hlavnímu zvoníkovi pověření ke zvonění, jehož začátek je stanoven přesně na poledne a délka na dobu 10 minut.


Slavnost se odehraje v dobových kostýmech a součástí je i divadelní, lehce humorný seminář v podání studia DrUpIn. Ceremonie pak vyvrcholí žehnáním korouhvi společenství zvoníků a pasováním nového zvoníka.
 
Akce se koná na svátek sv. Augustina - jméno zvonu na Bílé věži je Augustin. Jedná se o třetí největší zvon v České republice. Ulit byl mistrem zvonařem Ondřejem Žáčkem v roce 1509, v Bílé věži je zavěšen od roku 1581.

Zdroj: Bílá věž
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“