Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

MBA - výuka v Hradci Králové

Studijní program MBA region poskytovaný Czech Management Instutitute Praha ve spolupráci s prestižním španělským partnerem nabízí zájemcům o studium možnost získat mezinárodně uznávané manažerské vzdělání a titul MBA (Master of Business Administration). Je akreditován Českou asociací MBA škol (CAMBAS).

Studium programu MBA region je realizováno prezenční formou, délka studia činí 4 semestry (2 roky). Na studenty programu MBA | region se vztahují, podobně jako na studenty veřejných vysokých škol, veškeré sociální výhody.

Vyučováné předměty: Management, Management organizačních struktur, Personální management, Risk Management, Marketing, Marketingový výzkum, Marketing služeb, Mezinárodní marketing, Manažerská ekonomika, Založení podniku / konkurenční strategie, Logistika, Finanční řízení, Obchodní právo, Pracovní právo, Právní formy podnikání, Účetnictví a daně, Mezinárodní finance, Finanční matematika, Manažerská etika a etiketa, Kreativní management, Coaching, Public relations, Rétorika, Reklama a španělština nebo obchodní angličtina.

Předpokladem pro přijetí ke studiu programu MBA|region je doložení diplomu o absolvování alespoň bakalářského stupně vysokoškolského studia.

Přijímací řízení probíhá formnou individuálního motivačního rozhovor.
V Hradci Králové se koná 8. září 2010.

Bližší informace naleznete na stránkách www.mbaregion.cz.

Zdroj: www.mbaregion.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“