Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zpívající schodiště

Terasy Areálu Regioncentra Nový pivovar (Hradec Králové) se staly prostorem pro svébytné umělecké dílo - světelná a zvuková instalace Zpívající stromy. U vstupů na schodiště jsou umístěna čidla, která zaznamenávají pohyb a aktivují světelnou instalaci a hudbu z reproduktorů, umístěných do stěn teras. Hudba byla nahraná speciálně pro tento účel, jako hudební nástroj jsou symbolicky použity pivní lahve. Dalším výrazovým prostředkem je barevné světlo, které způsobuje plastické změny prostoru. Autorkou této instalace je Mg.A. Jana Matějková.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“