Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní putování Jestřebími horami

Koná se 14.08.2010.
Místo konání: Jestřebí hory s registračním místem v osadě Paseka na Jestřebí boudě

14. ročník hvězdicového putování po Jestřebích horách s registrací na Jestřebí boudě. Účastníci si volí vlastní trasy dle své zdatnosti. Akce je určena všem, kteří se rádi projdou krásnou přírodou s malou hustotou návštěvníků.

Pořadatel: Klub českých turistů Úpice
Kontakt: mirvorechovsky@volny.cz

Zdroj: KČT Úpice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“