Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dividílkování

Divadelní jarmark spojený s prodejem rukodělných výrobků a řemeslným trhem v Rychnově nad Kněžnou.
Akce se koná 27.8.2010 a 28.8.2010 od 9:00 do 14:00 hodin na Poláčkově náměstí a v zámeckém parku.

Zdroj: Kudyznudy.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“