Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Divadlo Sklep v Adalbertinu

Ve středu 29. září od 19 hodin vystoupí v prostorech Velkého sálu Adalbertina Divadlo Sklep s představením Besídka 2010.

Předprodej vstupenek bude zajišťovat Infocentrum Hradec Králové.

Tradiční forma představení divadla Sklep,která je každoročně obměňována těmi nejlepšími nápady, písněmi a scénkami v podání samotných autorů, kterými jsou: David Vávra, Jiří Burda, Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, František Váša.
V kapele Divadla Sklep vyhrávají: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová , Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska, Marta Marinová

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“