Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Slavnosti Královny Elišky

Letos se slavnosti konají 3. 9. - 4. 9. 2010.

Historické centrum oživí středověký jarmark s doprovodným programem. Sledovat můžete slavnostní příjezd Královny Elišky do jejího věnného města.
Můžete se podívat na ukázky soubojů historického šermu či zápasy gladiátorů, průvody, rytířská klání, středověké hry a zábavy, vystoupení kejklířů, rej komediantů, žoldnéřů, kouzelníků jiných „kumštýřů, nebo se zúčastnit jezdeckého klání a vystoupení s koňmi. Oslavy budou zakončeny tradičním ohňostrojem.

Slavnosti královny Elišky jsou příležitostí, jak se vrátit v čase do ranného středověku, gotiky, renesance, baroka či devatenáctého století.

V souvislosti s akcí bude uspořádána tzv. Eliščina sbírka Oblastní Charity.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.slavnostikralovnyelisky.cz.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“