Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den spolků s country parádou

Den spolků s country parádou - prezentace místních spolků a organizací se koná 4.9.2010 na náměstí T. G. M. ve Dvoře Králové nad Labem.

Zahrají Phobos, Naboso, Grassroad a Lokálka.
Prezentace činnosti spolků, hry pro děti, jízda na ponících, ukázky psí agility.

Zdroj: Město Dvůr Králové nad Labem
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“