Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Putování historií - městskou památkovou rezervací

2.9. se uskuteční další z komentovaných prohlídek města Hradec Králové, "Putování historií - městskou památkovou rezervací".

Začátek trasy je /již tradičně/ u Turistického informačního centra na Velkém náměstí v 15:00 hod.

Popis trasy: Radnice čp. 1 - Svatojánské náměstí - Zieglerova ulice - MHS - Nové Boromeum - Klicperovo divadlo - Šatlava - Malé náměstí - Slezská brána - Špalíček - GMU - Horákovo schodiště - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nové Adalbertinum - Biskupská rezidence - Kanovnické domy - Regiocentrum - chrám sv. Ducha a Bílá věž

Zdroj: http://hkpoint.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“