Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

2. kolo přijímacího řízení - Pedagogická fakulta UHK

Děkan pedagogické fakulty vypisuje druhé kolo přijímacího řízení na následující programy a obory:

* Navazující magisterské studium:

Biologie - prezenční forma studia
obor Systematická biologie a ekologie

* Bakalářské studium:

Aplikovaná matematika - prezenční forma studia
obor Finanční a pojistná matematika

Fyzika - prezenční i kombinovaná forma studia
obor Fyzikálně technická měření a výpočetní technika

Filologie - prezenční forma studia
obor Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (pouze v kombinaci s oborem Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk)

Specializace v pedagogice (jednoborové studium)

obor Náboženská výchova
obor Uměleckořemeslné textilní disciplíny

Specializace v pedagogice (dvouoborové studium)
obor Fyzika se zaměřením na vzdělávání
obor Matematika se zaměřením na vzdělávání
obor Chemie se zaměřením na vzdělávání
obor Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Termín odevzdání přihlášek - 10. 8. 2010
Na druhé kolo přijímacího řízení není možné podat elektronickou přihlášku.

Bližší informace o studiu, podmínkách přijetí, přijímacího řízení a přihlášku k vyplnění naleznete na stránkách http://uhk.cz/pdf/uchazec/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“