Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letni kurz praktickeho fundraisingu - nabidka last minute

Kurz praktického fundraisingu se koná 16.- 20. srpna 2010.

Cílem kurzu je poskytnout základní teoretickou a zejména praktickou přípravu pro efektivní získávání zdrojů v organizacích realizujících veřejně prospěšné aktivity, zejména sociální služby.
Absolventi se prostřednictvím výcviku naučí pracovat s různými typy dárců a využívat různé fundraisingové techniky, naučí se fundraisinové aktivity plánovat a jejich efektivitu vyhodnocovat. Prostřednictvím domácí
přípravy a praktických nácviků si také vyzkouší aplikovat poznatky do reality a vytvoří fundraisignový plán „šitý na míru" konkrétní organizaci.

Obsah (60 hodin): Úvod do fundraisingových metod, Grantový fundraising, Firemní fundraising, Individuální fundraising, Samofinancování a sociální podnikání, Plánování fundraisingu
Domácí příprava (12 hod)

Místo konání: Vzdělávací středisko Bavlna, Veverkova 1343, Hradec Králové, 3. patro, učebna č. 326

Ukončení kurzu: Závěrečná obhajoba fundraisignového plánu, zpracovaného dle stanovených kritérií. Termín pro obhajoby je stanoven na 3. 9. 2010.

Kurz je akreditován dle § 110 odst. 4 písm c) a d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cena: 6 200 Kč (cena zahrnuje práci lektora, písemné materiály, drobné občerstvení).
Pro druhého účastníka ze stejné neziskové organizace 15% sleva.

Uzávěrka přihlášek: prodloužena do 9. 8. 2010. Vyplnit ji můžete on-line na http://www.ops.cz/index.php?akce=vzde&kod=7&ids=3&table=vzdelavani.
Bližší informace o dalších nabízených kurzech najdete na stránkách organizátora kurzu, http://www.ops.cz/.
Zdroj: Občanské poradenské středisko, o. p. s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“