Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Urob si Svůj Kancionál

16. 08. 2010 - 22. 08. 2010, Ostružno u Jičína

Letní hudební dílna "Urob si svůj kancionál aneb jak na to zgruntu?“ Týdenní muzicírování otevřené všem hudbymilovným zájemcům (zpěvákům, muzikantům, laikům všech hlasových skupin, pohlaví a věku), kteří si v oblasti Českého ráje vyrobí svůj vlastní kancionál.
Hravé hraní, zpěv, přepis z originálu, výroba dobových psacích potřeb a rukopisného zpěvníku s vlastnictvím všech autorských práv výrobce.
Dílna pro inspiraci a zážitek bude otevřena k návštěvě i kolemjdoucím.

Lektor: Michael Pospíšil.
Zájemci, hlašte se na tel.: 720 26 15 47.

Pořadatel: O.s. Trinitatis Societas, www.trinitatis.cz

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“