Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zemí rozhleden: Po stopách prusko-rakouské války

Sraz: v sobotu 24. 7. 2010 v 10:16 na žel. zast. Dlouhé Dvory po příjezdu Os 5506 z Hradce Králové (z Prahy hl.n. R 851 v 8:10)

Program: Turistika po značených turistických trasách v trase Dlouhé Dvory, ČD - Dlouhé Dvory - bojiště na Chlumu - Chlum - Rozběřice - Všestary s návštěvou některých pomníků rakousko-pruské války z roku 1866 a turistické rozhledny na Chlumu. Z Všestar přesun Os 5509 ve 13:45 zpět do Hradce Králové. Odjezd trolejbusem do centra, zde společná návštěva Bílé věže (s vyhlídkovým ochozem) a návrat zpět na nádraží.

Ukončení akce: v sobotu 24. 7. 2010 v 16:08 v žst. Hradec Králové hl. n. u odjezdu R 854 do Prahy

Kilometráž: v okolí Chlumu cca 7 km po značených turistických cestách, v odpolední části programu (Hradec Králové) jen minimální pěší přesuny

Pořádá Klub železničních cestovatelů.
Bližší informace na http://www.kzc.cz/kalendar_akci_kzc/cz::action:51101%7CBLOCK_AKCE:1%7Cpart:akce%7Cid:434.

Zdroj: www.akce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“