Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nabídka dobrovolnických míst

Dobrovolníci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové: http://www.ops.cz/index.php?akce=dobinf&kod=5&ids=12&table=dobrovolinfokan

Burza dobrovolnických míst: http://www.ops.cz/index.php?akce=dobinf&kod=5&ids=9&table=dobrovolinfokan

Zdroj: www.ops.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“