Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Středověk na Starých Hradech u Libáně

Hrad a zámek Staré Hrady u Libáně, červen, červenec, srpen, září - 10.00 - 18.00 hod.

Středověk neskončil - trvá. Každou sobotu do 25. září a také každou středu o letních prázdninách v gotických zdech Starých Hradů na Jičínsku zažijete středověk. Rytířské souboje, čest a síla, trest a právo středověku, hudba, ohně, řemesla, tržiště a dobové pokrmy. S rytíři, zbrojnoši, kejklíři, jarmarečníky, tanečnicemi, čarodějnicemi, žebráky a různou další sebrankou ochutnejte všemi smysly atmosféru dne na středověkém hradě L.P. 1390. A to vše za osobní účasti tehdejšího pána hradu Smila Flašky z Pardubic. Zábava, hry a překvapení.

V ceně vstupného je středověký program po celý den a volný vstup do expozic Čarodějná Bestyjola + Safari-africké výpravy.

Zdroj: Staré Hrady u Libáně
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“