Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstavní expozice počítačů

Střední škola aplikované kybernetiky, Muzeum počítačů a Intel otevřely Počítačovou výstavu pro školy.

Návštěvník se může seznámit s technikou od let padesátých až do dnešních dnů. K vidění jsou zástupci sálových počítačů, minipočítačů i mikropočítačů, serverů či notebooků včetně jejich nejdůležitějších součástí – mikroprocesorů. Výstava však zahrnuje nejen počítače, obsahuje také periferie od klávesnic a myší až po skenery a tiskárny.

Kapacita výstavních prostor je 20 - 25 osob, v průběhu září se předpokládá výrazné rozšíření expozice.

Cílovou skupinou výstavy jsou především studenti škol bez ohledu na jejich zaměření či stupeň. Je atraktivní pro celé spektrum od škol základních přes učňovské školství, odborné školy či gymnázia až po univerzity.

Předpokládaná doba prohlídky je 20 - 30 minut, škola nabízí také přednášeky o historii počítačů v trvání 20 - 30 minut.

Zdroj: Střední škola aplikované kybernetiky
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“