Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní dílny Roškopov

Ještě stále jsou volná místa na některé letní dílny - letní tábory pro děti a mládež Roškopov.
Všechny dílny probíhají na Novopacku, ve východní části Podkrkonoší, jež je součástí Geoparku Český ráj.

Bližší informace, programy, dílny a přihlášky naleznete na http://roskopov.open-art.cz/

Zdroj: http://www.open-art.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“