Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hejno hradů dr. Hejny

Další akce další akce Vízmburského kulturního léta se uskuteční 17. a 18. 7. 20110.

Gotická hudba, Úpičtí střelci, Páni z Vízmburku, středověký tábor, středověké hodování, historický tanec, orientální tance, rytířské souboje, scénky, rytířský turnaj, poprava.

Podrobný program naleznete na http://www.vizmburk.cz/dokumenty/hejno_hradu.jpg.

Zdroj: www.vizmburk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“