Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výskyt podvodných e-mailů na UHK

Univerzita Hradec Králové varuje uživatele.

"V posledních dnech jsme zaznamenali zvýšený výskyt podvodných e-mailů, které se od uživatelů snaží získat osobní údaje. Tyto podvodné e-maily předstírají, že odesílatelem zprávy je Univerzita Hradec Králové a navádějí adresáta k zadání uživatelského jména a hesla. UHK touto cestou nikdy nepožaduje zadání osobních ani přihlašovacích údajů. Anti-spamový filtr tyto e-maily většinou správně vyhodnotí a automaticky přesune do spam-boxu. Pokud vám byl doručen takový e-mail, vaše osobní údaje v žádném případě neodesílejte."

Příklad podvodného e-mailu - http://uhk.cz/dokumenty/public/7/phishing.jpg.

Zdroj: http://www.uhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“