Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Studijní a vědecká knihovna v HK - Pravidelné prohlídky knihovny pro veřejnost s výkladem

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pro vás každou první středu v měsíci v době od 16.00 do 17.00 hodin připravila prohlídku prostor Studijní a vědecké knihovny s výkladem.


Letošní termíny:
7. 7.
4. 8.
1. 9.
6. 10.
3. 11.
1. 12.

Sraz účastníků je v 1. NP u pultu ostrahy v 16.00 (v nové budově SVK HK, Hradecká 1250/2).

Nemusíte se přihlašovat předem. Maximální počet účastníků je 25.

Zdroj: http://www.svkhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“