Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nábřeží řemeslníků

 Na Tylovo nábřeží do Hradce Králové přijedou v sobotu 10. a v neděli 11. července lidoví řemeslníci z celé České republiky a zahraničí. Od 11 do 18 hodin se na břehu Labe před Pedagogickou fakultou uskuteční už pošesté „Nábřeží řemeslníků“. Výrobci předvedou svůj um, nabídnou k prodeji originální výrobky a zapojí zvídavé děti do tvůrčí práce. Tylovo nábřeží se na celý víkend změní v tvůrčí dílnu, kde budou děti kroužit hrnečky, kovat na kovadlině, zdobit perníky a vyrábět prstýnky. Poprvé bude tradiční akce dvoudenní a s bohatým doprovodným programem.

V celodenním kulturním programu vystoupí herci z Teplic, kteří předvedou: rychloškola žonglování, jarmareční písně, polykač jedů, tanečnice, provazolezkyně, cvičená blecha Arabella, provazochodecká škola, hadí muž, střelnice, drezúra lva Leona bez ochranné mříže, mořská panna, půjčovna hadů škrtičů, blecha Arabella na stěně smrti a krocení dravých piraní v pojízdném akváriu. K vidění budou také dravci.
 
Zdroj: www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“