Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

UHK - 2. kolo přijímacího řízení

Děkan pedagogické fakulty vypisuje druhé kolo přijímacího řízení na následující programy a obory:

Aplikovaná matematika - prezenční forma studia
obor: Finanční a pojistná matematika

Fyzika - prezenční i kombinovaná forma studia
obor: Fyzikálně technická měření a výpočetní technika

Filologie - prezenční forma studia
obor: Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (pouze v kombinaci s oborem Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk)

Specializace v pedagogice (jednoborové studium)
obory:
Náboženská výchova
Uměleckořemeslné textilní disciplíny

Specializace v pedagogice (dvouoborové studium)
obory:
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Termín odevzdání přihlášek - 10. 8. 2010.
Na druhé kolo přijímacího řízení není možné podat elektronickou přihlášku.

Tiskopis přihlášky a bližší informace naleznete na stránkách http://www.uhk.cz/pdf/uchazec/.
Informační linka - přijímací řízení: 493 331 108 - paní Valášková

Zdroj: www.uhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“