Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Au-pair agentura Kamila

Agentura Kamila nás požádala o zveřejnění své nabídky.

Zprostředkovává au pair pobyty nejen pro dívky a chlapce, ale i páry a ženy do 50ti let do zemí EU (Anglie, Skotsko, Wales, Francie, Belgie, Španělsko a Mallorka, Nizozemí, Francie, Německo, Rakousko) a Švýcarska.

Agentura Kamila.pdf - nabídka rodin

Stránky agentury: www.agenturakamila.cz

Seznam licencovaných agentur najdete na stránkách http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Toto povolení může získat pouze ta agentura, jejíž majitel je právně bezúhonný, má odpovádající vzdělání a několik let praxe v oboru. Samotná licence však ještě nezaručuje solidnost agenturních služeb a ministerstvo za činnost agentury nijak nezodpovídá.

Agentura Kamila není v seznamu licencovaných agentur MPSV uvedena.

Zdroj: agentura Kamila, MPSV
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“