Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz ruského jazyka na UHK

Katedra slavistiky PdF UHK pořádá v termínu od 16. 8. 2010 do 20. 8. 2010 přípravný kurz z ruského jazyka.

Jedná se o přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ pro studenty, kteří nestudovali ruský jazyk na střední škole. Učební materiály – Raduga po novomu I.

Bližší informace naleznete na http://www.uhk.cz/pdf/uchazec/3733.

Zdroj: www.uhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“