Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cyklistika v Hradci Králové

Město Hradec Králové je díky rovinatému rázu ideálním místem pro cyklistiku. Díky počtu a koncentraci cyklistů si vysloužilo přezdívky jako „Malá Čína“ nebo „Malé Holandsko“. Ve městě najdete množství cyklostezek, které jsou odděleny od silničních komunikací. Ve městě najdete cykloservisy a půjčovny kol.

Během víkendů se také můžete i se svým kolem přepravovat městskou hromadnou dopravou, v průběhu letních prázdnin je tato služba poskytována každodenně.

Bližší informace a mapky:
Město cyklistů - http://www.hradeckralove.org/file/1764
Městské lesy - http://www.hradeckralove.org/file/294

Zdroj: www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“