Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška z cyklu Židovské svátky

Občanské sdružení Baševi zve na druhou přednášku z cyklu Židovské svátky, která bude pojednávat o méně známém postním dnu Tiša be-av, tedy o devátém dnu měsíce avu. Tento den se do židovských dějin zapsal jako obzvláště tragický, a proto patří mezi nejsmutnější dny židovského liturgického roku. Přednáška hebraistky Jindřišky Kracíkové „Tiša be–av den, kdy shořely chrámy,“ se koná v neděli 18.7. od 17 hodin v synagoze v Jičíně.

Zdroj: Baševi o.s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“