Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní Vánoce a Silvestr na Stříbrňáku

Již tradiční letní Vánoce se stromečkem, smaženým kaprem, dárky a koledami se letos uskuteční 24. července v Kempu na Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Na Silvestr se zájemci mohou těšit o týden později.

Zdroj: Kemp Stříbrný rybník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“