Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Tábor pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti s poruchami chování se uskuteční i v letošním roce. Město ho ve spolupráci s občanským sdružením Salinger uspořádá ve dnech 1. – 11. 8. 2010 v rekreačním areálu Pecka. Děti na tábor, který je realizován díky finanční podpoře statutárního města Hradec Králové, vybírány z rodin klientů magistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Zdroj: http://www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“