Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Omezení provozu školek o prázdninách

Pokud máte dítě v mateřské škole a plánujete, kdy si v létě vezmete dovolenou, mohl by vám v rozhodování pomoci přehled, z něhož je zřejmé, kdy budou jednotlivé mateřské školy zřizované městem v červenci a v srpnu uzavřeny.

Termíny uzavření MŠ naleznete na http://www.hradeckralove.org/file/1086_1_1/
Zdroj: http://www.hradeckralove.org/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“