Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Svítání na Bílé věži

Pokud chcete z Bílé věže vidět, jak nad městem svítá, jak se Hradec Králové probouzí, máte k tomu jedinečnou příležitost.

Navštivte Bílou věž za svítání a uvidíte nevšední scenérie našeho krásného města, které se právě probouzí do nového dne. Tuto akci provozovatel organizuje jen čtyřikrát ročně – v každém ročním období jen jednou.
Nejbližší termín akce „Svítání na Bílé věži“: 19. 6. 2010 ve 4:50 hodin.

Počet účastníků je omezen na 15 osob. Rezervace vstupenek na www.hkpoint.cz


Zdroj: http://www.bilavez.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“