Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Czech Choir Festival

Ve dnech 9. - 13. 6. se koná již 8. ročník festivalu Sborové slavnosti Czech Choir Festival Hradec Králové.

Letošní ročník festivalu je zaměřen na sbory dospělých. Celým festivalem se tento rok nese společný motiv „Carmina Burana“.

Festival je svou nápaditou dramaturgií a koncepcí unikátním festivalem nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě.

Harmonogram festivalu a rozpis koncertů naleznete na oficiálních stránkách http://www.sboroveslavnosti.cz/.

Zdroj: www.sboroveslavnosti.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“