Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Divadlo evropských regionů

21. – 30. června 2010 pořádá Klicperovo divadlo XVI. ročník mezinárodního divadelního festivalu Divadlo evropských regionů, Theatre European Regions.
Program festivalu naleznete přímo na stránkách divadla - http://www.klicperovodivadlo.cz/festivaly.htm.Zdroj: www.klicperovodivadlo.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“