Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Studentům Univerzity Hradec Králové se otevírají brány argentinských škol

UHK navštívil velvyslanec Argentiny v České republice Vicente Espeche Gil. Návštěva Jeho Excelence byla součástí série jednání zástupců států Latinské Ameriky s univerzitou o možnostech vzájemné výměny studentů a vědeckých poznatků. Hlavní příležitosti k těmto aktivitám se nabízejí zejména díky existenci oboru Politologie – latinskoamerická studia na Filozofické fakultě UHK.

K existujícímu spektru států s partnerskými vysokými školami, mezi něž náleží Peru, Venezuela a Chile, se nyní přidává právě Argentina. První studentka Univerzity Hradec Králové odcestovala ke studijnímu pobytu na argentinské Universidad Nacional del Nordeste v lednu. Příznivé závěry jednání mezi argentinskou diplomatickou misí a Univerzitou Hradec Králové jsou příslibem rozšíření zahájené spolupráce.

Zdroj: http://www.uhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“