Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vznikla Přírodovědecká fakulta v Hradci Králové

Univerzita Hradec Králové učinila poslední legislativní krok nezbytný k založení Přírodovědecké fakulty. Na základě kladného stanoviska akreditační komise univerzitní akademický senát na svém zasedání schválil vznik této nové součásti královéhradecké vysoké školy k 1. září 2010.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové vznikne oddělením kateder biologie, fyziky, matematiky, chemie a informatiky od mateřské Pedagogické fakulty. Tato pracoviště garantují obory bakalářského, magisterského a doktorského studia, jmenovitě Systematická biologie a ekologie, Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, Bezpečnost práce v nevýrobní sféře a Finanční a pojistná matematika. Kromě nich bude nová fakulta i nadále zabezpečovat přípravu studentů učitelství přírodovědných oborů Pedagogické fakulty. Přírodovědecká fakulta bude vzdělávat celkem sedm set studentů.

Zdroj: http://www.uhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“