Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Život na Zemi - kosmická pro a proti

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové vás zve v sobotu 5. června 2010 v 18 hodin na přednáškou RNDr. Františka Blaháka, CSc. nazvanou Život na Zemi - kosmická pro a proti.

Její podtitul "Co všechno se muselo stát, abychom tu byli?" má upozornit na to, kolik podmínek musí být splněno, aby se život v některém místě vesmíru mohl udržet a evolucí vyvinout do vyšších forem. Jsou to většinou podmínky nutné pro udržení, ne však postačující ke vzniku života. Na základě uvedených skutečností a diskutovaných podmínek nakonec nastíní, pravděpodobně velmi nepravděpodobnou, pravděpodobnost, s jakou by se ve vesmíru mohly vyskytovat další vyspělé civilizace.

Zdroj: http://www.astrohk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“