Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Poklady moří

V Rokytově výstavní síni na Kavčím plácku byla otevřena výstava "Poklady moří".
Tento výlet do světa barev, tvarů, do dalekých moří a oceánů můžete podniknout až do 18.12.2010. Otevírací doba je úterý až sobota od 10.00-12.00 a od 13.30-17.00 (po domluvě je možná návštěva skupin i mimo otevírací dobu).

Zdroj: www.pokladymori.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“