Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Sny a vize

Muzeum východních Čech v Hradci Králové otevřelo výstavu s názvem "Sny a vize" a podtitulem "Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové".

Výstava poprvé ve větší míře představí projekty, které architekt Josef Gočár pro Hradec Králové navrhl, ale které se nepodařilo realizovat.

Výstavu můžete navštívit denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin, a to až do 31.10.2010.

Zdroj: www.muzeumhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“