Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Poznejme se navzájem

V pořadí již druhý ročník festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem, který pořádá Občanské poradenské středisko, se pod záštitou náměstka primátora Martina Soukupa uskuteční 14. června od 10 do 17 hod. v Jiráskových sadech. Na této městem podporované akci se budou veřejnosti netradiční formou prezentovat poskytovatelé hradeckých sociálních služeb.

Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program určený zástupcům všech generací, v němž nebudou chybět například soutěže pro děti, výtvarné dílny pro děti i dospělé, akce „slalom na vozíku“, chůze s bílou holí, mimo jiné přijde i kouzelník.

Tento festival je netradiční formou prezentace služeb pro seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, osoby v krizové situaci a lidi v nouzi. Je skvělou příležitostí k posílení informovanosti široké veřejnosti o bohaté nabídce sociálních služeb na území města.

Zdroj: http://www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“