Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

V objektu bývalého výměníku ve Formánkově ulici vznikne nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož provozovatelem bude občanské sdružení Salinger. Toto zařízení, které bude určeno zejména dětem a mládeži ve věku šest až osmnáct let, nabídne uživatelům pestré možnosti k trávení volného času. Salinger nabídne hry a různé formy zábavy – a to vše pod dohledem a vedením odborných pracovníků. Klienti budou moci služby tohoto zařízení využívat anonymně. Veškeré základní služby, například hraní her či doučování, budou poskytovány zdarma. Nízkoprahové zařízení by mělo být ve Formánkově ulici otevřeno do konce letošního roku.

Zdroj: http://www.hradeckralove.org/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“