Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

3 v 1

Ve středu 9. června 2010 pořádá Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci s Východočeskou sekcí Klubu konkretistů vernisáž k výstavě, která se koná v galerii U Přívozu a nese název 3 v 1: aspekty konkretismu - geometrie - nové citlivosti.

Začátek vernisáže je v 17. hod.

Výstava bude probíhat do 30.června 2010.

Zdroj: http://www.svkhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“